Klinisch redeneren

De Zenuwreflexoloog en Manuele Neurotherapeut zal eerst een algemeen beeld trachten te krijgen van de pijn van de cliënt.
Hij of zij verzamelt symptomen en tekens uit het bewegings- en orgaanstelsel middels een uitgebreide anamnese. Dit wordt aangevuld met een bewegingsonderzoek.

Verder beschikt de therapeut over een uitgekiend testsysteem om afwijkingen in het gedrag van de zenuwstructuren te ontdekken. Het strijken en prikken over zenuwen in armen, benen, rug en buik geeft hem of haar de nodige informatie om de afwijkingen te lokaliseren en te begrijpen.

Andere specifieke tests geven een inzicht in het gedrag van hersenstructuren.

De anamnese en tests zijn enkel gericht op functionele afwijkingen en niet bedoeld als diagnose.

De therapeut zal de bevinding plaatsen in een schema dat de vier pijlers van de pijn verduidelijkt.
Op basis daarvan kan hij of zij een zinnig behandelschema opstellen.
De tests geven ook de gelegenheid om de toestand tijdens de behandeling te evalueren en eventueel bij te sturen.  


Terug naar homepage