Omschrijving en Opleiding MNT

STATEMENT. Manuele Neurotherapie en Evidence Based Practice geënt op het individu.

De pijncomponenten bij elke chronische pijnpatiënt zijn strikt individueel. Ze worden bepaald door de eigen staat van het zenuwstelsel en beïnvloed door diverse componenten. Emoties, leerervaringen, omgevingsfactoren worden in het zenuwstelsel vermengd met fysische componenten van zowel musculoskeletale, viscerale en hormonale oorsprong. In de Manuele Neurotherapie worden diverse tools gebruikt om die componenten objectief te ontleden aan de hand van een pijnklinisch assessment. Dit omvat, naast een diepe anamnese, een eigen ontwerp van sensorisch assessment van het perifere en centrale zenuwstelsel. Daardoor krijgt de therapeut en de patiënt een helder en objectief beeld van de staat van het zenuwstelsel. Deze vorm van assessment geeft de Manuele Neurotherapeut de mogelijkheid om op een zo objectief mogelijke basis de progressie van de patiënt, met zijn individuele problematiek, op elk moment te evalueren. Met andere woorden: een persoonlijke en individueel gerichte Evidence Based Practice.

 

MANUELE NEUROTHERAPIE is een behandelmethode die steunt op 2 basisprincipes:

 1. Pijn wordt opgewekt door het zenuwstelsel en uit zich in de vier pijlers van de pijn. Zie onze HOME page
  In het lichaam zijn alle structuren met elkaar verbonden via een web van bindweefsel (fascia). Houding en beweging moeten gezien worden in een ketting van aaneengeschakelde structuren.
  Disfuncties, overbelastingen of kwetsuren op een lokale plaats kunnen gevolgen hebben in heel de bewegingsketting.
  De bewegingsketting wordt gecontroleerd en gestuurd door een ketting van aaneengeschakelde zenuwen.
  Bewegingsstelsel en orgaanstelsel zijn op dezelfde manier aan elkaar gelinkt. Ze kunnen dus aan elkaar gelinkt zijn in bepaalde pijnprocessen.

De Manuele Neurotherapie richt zich vooral op het beïnvloeden van in- en output van het zenuwstelsel door:

 • Hands-on technieken op het lichaam

 • Begeleiding en coaching van de patiënt.

De hands-on technieken berusten allemaal op het her-programmeren van de pijnprocessen in het zenuwstelsel. Door middel van repetitieve en zachte technieken worden de impulsen in het zenuwstel beïnvloedt. Dit kan door diverse benaderingen zoals:

 • Impulsmobilisaties op wervelkolom en op andere gewrichten om lokale zenuwuiteinden te prikkelen.
 • Technieken op en rond de schedel om het impulsen in de hersenen te harmoniseren.
 • Strijktechnieken over het verloop van diverse zenuwen in het lichaam.
 • Technieken op de verbindende fascia tussen de verschillende stelsel. Deze fascia zijn rijk bezenuwd en spelen een belangrijke rol in de pijnprocessen.
 • Zenuwreflexpunten op de voet. Dit zijn specifieke punten aangedrukt op het voetskelet. Elk punt heeft een reflexmatige invloed op een zenuw of zenuwstructuur.

 

De technieken worden ondersteund door een test-programma met volgende onderdelen:

 • een diepe anamnese van de klachten, geplaatst in een tijdlijn;

 • opsporen van disfuncties in de bewegingsketting ;

 • testing van de staat van het zenuwstelsel, zowel perifeer als centraal.

De begeleiding en coaching van de patiënt steunt op volgende pijlers:

 • een gedegen uitleg naar het hoe en waarom van de pijn;

 • adviezen naar beweging;

 • adviezen naar “pain-coping” die gericht zijn op het beheersen van de pijncircuits in de hersenen zoals:
  omgang met geluid, visus, geuren en andere impulsen die voor de patiënt cruciaal zijn in het managen van zijn pijn.